Pups paw by Kazuberian

ถูกจัดตั้งขึ้นเพราะเรามองเห็นถึงปัญหาของสุนัขสายพันธ์ที่ถูกนำมาทิ้งจำนวนมากในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเกิดจากคนกับสุนัขไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เราจึงอยากเป็นคนกลางที่ช่วยปรับพฤติกรรมทั้งสุนัข และมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและมีความสุข
โดยโรงเรียนของเรามีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญ อย่างครูคาซุ ชาวญี่ปุ่นผู้ให้ความสำคัญด้านพฤติกรรมสุนัขที่ให้ความรู้ในเพจ ฝึกสุนัข Kazuberian